De locatie Holz heeft een zeer betrokken en actieve ouderraad die ongeveer 6x per jaar samen met de directie vergadert over de gang van zaken op school (in algemene zin). De leden van de ouderraad organiseren en ondersteunen mee bij diverse activiteiten zoals de diplomauitreiking, schoolfeest, talentavond etc. Tijdens de eerste informatieavonden wordt er informatie betreffende onze ouderraad verstrekt en kunt u zich hiervoor aanmelden. Via de website wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de ouderraad. Vindt u deelname aan de ouderraad te intensief maar wilt u wel af en toe een handje helpen, dan kunt u zich ook aanmelden voor de oudercommissie. U kunt dan per activiteit aangeven of u in de gelegenheid bent ons te ondersteunen.

Direct naar