Tijdens de lessen in de beroepsgerichte afdelingen is het verplicht om de werkkleding die de sector voorschrijft te dragen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheidsschoenen in de Techniekafdelingen en een brandveilige schort op de afdeling Zorg en Welzijn. Indien leerlingen de voorgeschreven werkkleding niet bij zich hebben, dan kan de toegang tot de activiteit waarbij de kleding, vanwege de veiligheid, nodig is ontzegd worden.

Tijdens de gymlessen vinden wij het belangrijk dat leerlingen gepaste gymkleding dragen. Wij hebben voor een uniforme gymnastiekoutfit met schoollogo gekozen. Het is natuurlijk fantastisch als leerlingen allemaal hetzelfde tenue dragen als wij bijvoorbeeld een toernooi organiseren met andere scholen. Het bevordert ook het gevoel van saamhorigheid en niemand valt buiten de boot omdat hij/zij er anders uit ziet.

Het gebruik van kluisjes is niet verplicht op de locatie Holz. De school stelt wel voor alle leerlingen tegen betaling kluisjes beschikbaar. De fietsenstalling ligt aan de leerlingeningang van de school. Er is voldoende plek voor alle leerlingen om hun fiets te stallen. De fietsenstalling staat onder videobewaking. Dit is echter geen garantie tegen diefstal of vandalisme (zie ook Schoolverzekering)

Direct naar