Gelet op de hoge werkeloosheid onder jongeren zonder startkwalificatie is het wenselijk dat leerlingen van het Beroepscollege met een diploma of met werk de school verlaten.

Uitgangspunt is om alle leerlingen een passend traject aan te bieden dat aansluit bij hun mogelijkheden. Er wordt gestreefd naar het hoogst haalbare, rekening houdend met de belangstelling en passie van de leerling.

Het Beroepscollege maakt de leerling bewust van zijn verantwoordelijkheden met betrekking tot zijn eigen ontwikkeling en leerproces. Hierin wordt nauw samengewerkt met de ouders / verzorgers.

Het Beroepscollege biedt leerlingen alle kansen om met diploma of baan de school te verlaten, hiertoe wordt een netwerk met verschillende partners opgebouwd.

Direct naar