Beste ouders / verzorgers van leerlingen leerjaar 1, 2, 3 en 4

Op vrijdag 22 december 2017 nemen de leerlingen van alle leerjaren deel aan een kerstviering onder leiding van hun mentor. De leerlingen worden om 9.00uur op school verwacht en kunnen om 11.00 uur aan hun welverdiende vakantie beginnen.
De leerlingen van leerjaar 1 en 2 ontvangen tijdens deze viering hun kerstrapport.
Langs deze weg wil ik u, namens alle personeel van de locatie Holz, fijne sfeervolle kerstdagen toewensen en een gelukkig 2018.

Met vriendelijke groet,
R. Riedl
BCPL
Kerkrade

Direct naar