Dyslexie

Op het Beroepscollege Parkstad Limburg locatie HOLZ willen we al onze leerlingen de mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind en elke vorm van dyslexie kan immers verschillen. Kinderen met dyslexie zijn daarom gebaat bij hulp op maat. In het onderstaand document kunt u het dyslexiebeleid van onze school lezen.

Mocht u vragen hebben n.a.v. bovenstaande informatie kunt u contact opnemen met:

dhr. H.M.M. Lenoire
Coördinator Dyslexie
locatie HOLZ

Dyslexie Site BcPL 2015
Direct naar