Elk jaar vragen wij ouders om iets bij te dragen aan voorzieningen en activiteiten voor leerlingen die noodzakelijk, wenselijk of verrijkend zijn voor het normale lesprogramma, de vrijwillige ouderbijdrage.

Gratis leermiddelen en materialen

Voortgezet onderwijs is in Nederland gratis. Leermiddelen en materialen worden door de school kosteloos aan leerlingen verstrekt. De school ontvangt hiervoor een financiële vergoeding van de overheid.

Hieronder vallen onder andere:

 • Leerboeken
 • Werkboeken
 • Projectboeken en tabelboeken
 • Examentrainingen en examenbundel
 • Eigen leermateriaal van de school en bijbehorende dvd’s en cd’s
 • Licentiekosten van digitaal leermateriaal

Scholen mogen geen bijdrage aan ouders vragen voor het onderwijs zelf. Het Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz stelt de schoolboeken dan ook gratis aan uw kind ter beschikking.

Vrijwillige ouderbijdrage

Het Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz biedt méér dan onderwijs alleen. Wij organiseren bijvoorbeeld ook introductieactiviteiten, buitenschoolse sport, muziek en feesten. Dergelijke activiteiten worden niet door het ministerie bekostigd.

Om die reden vragen wij aan ouders hiervoor een financiële tegemoetkoming: de vrijwillige ouderbijdrage. De ouders ontvangen een “overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage”. Wij wijzen u erop dat de ouderbijdrage vrijwillig is. U hoeft de overeenkomst niet te ondertekenen. In dat geval zal uw kind geen gebruik kunnen maken van de voorzieningen en activiteiten die betaald worden uit de vrijwillige ouderbijdrage. Als u niet meedoet aan de regeling of aan bepaalde onderdelen daarvan, dan volgt uw kind net als alle andere leerlingen gewoon het reguliere lesprogramma, met alles wat daarbij hoort. Maar uw kind kan dan niet deelnemen aan de activiteiten en voorzieningen waarvoor u niet betaald heeft – dat zou immers niet eerlijk zijn ten opzichte van ouders die daaraan wel hebben bijgedragen. Als dergelijke activiteiten plaatsvinden gedurende schooltijd, wordt een vervangend programma aangeboden aan uw kind, dat hij of zij verplicht is te volgen.

Welke kosten kunt u nog meer verwachten?

Naast de gratis leermiddelen zijn er kosten verbonden aan het volgen van een opleiding aan het Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz; de niet gratis leermiddelen. Dit betreft verplichte leermiddelen die niet bekostigd worden door de overheid. Te denken valt aan;

 • Werkkleding
 • Werkschoenen
 • Gereedschappen
 • Sportkleding en sportschoenen
 • Beschermingsmiddelen (bv. lasbril)
 • Rekenmachine
 • Agenda

Hiervoor ontvangt de school geen vergoeding van het ministerie van Onderwijs. Deze noodzakelijke leermiddelen moeten door ouders worden aangeschaft en de leerling is verplicht om op de eerste schooldag in het bezit te zijn van deze leermiddelen.

Jaarlijks ontvangt u, bij de start van het schooljaar, een overzicht van de leermiddelen en materialen die u moet aanschaffen voor uw kind. In principe bent u natuurlijk vrij deze materialen aan te schaffen waar u wilt, zolang ze voldoen aan de eisen die de school aan het materiaal stelt (denk aan de ARBO-eisen bij veiligheidskleding of het type rekenmachine). Wel bestaat de mogelijkheid om deze spullen via school aan te schaffen. U kunt dit aangeven op het betreffende bestelformulier. Uw kind dient op de eerste schooldag in het bezit zijn van deze materialen (behalve materialen die via school geleverd worden. Deze worden in de loop van de eerste weken verstrekt).

Tenslotte zijn er nog de aanbevolen leermiddelen. Hierbij kunt u denken aan:

 • Atlas
 • Woordenboeken
 • schriften of multomappen
 • Pennen en dergelijke

Het betreft leermiddelen die niet verplicht zijn, maar waarvan wel aanbevolen wordt om ze aan te schaffen. Op onze website kunt u een overzicht vinden van deze aanbevolen leermiddelen.

Op de schoolrekening vermelden wij ook per leerjaar een overzicht van de te verwachten kosten. Het gaat hierbij om de kosten van excursies en schoolreizen en om de school specifieke kosten van niet-gratis leermiddelen zoals sportkleding, gereedschappen en de werkkleding.

Schoolverzekering

Het Beroepscollege Parkstad Limburg, locatie Holz verzekert alle leerlingen voor een basispakket. Dit vanwege de vele buitenschoolse activiteiten, zoals kampen, excursies, e.d.

Het basispakket dekt uitsluitend de extra kosten bij ziekte, invaliditeit en overlijden.

Materiële schade (bril, fiets, horloge, kleding, etc.) wordt door deze verzekering dus niet gedekt.

Direct naar