De overgangsnormen voor schooljaar 2015 – 2016 worden vóór het eerste rapport via de website gepubliceerd. Uiteraard liggen de documenten dan ook op school ter inzage.

Direct naar