Met ingang van 1 augustus 2012 werken de beide Scholen voor Praktijkonderwijs, het Herlecollege (locaties Heldevierlaan en Thermen) en de afdelingen VMBO van het Charlemagne College (locaties Brandenberg en Holz) intensief samen onder de naam Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL).

De locatie Holz van het Beroepscollege Parkstad Limburg is dé centrale plek voor VMBO-onderwijs in de gemeente Kerkrade. Op locatie Holz wordt breed VMBOonderwijs aangeboden in de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische-plus leerweg. Het is een kleinschalige, transparante en veilige school waar veel aandacht is voor het individuele kind. Ons energieke, betrokken en deskundige team staat dagelijks klaar voor onze leerlingen en hun ouders.

Direct naar