De school kan incidenteel gebruik maken van sponsoring. Veelal gaat het hier om sponsoring in natura, zoals het beschikbaar stellen van materiaal van bedrijven. Bij het zoeken naar schoolsponsors zal de school het convenant “Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring” hanteren.

Direct naar