Deze bestaan uit de onderstaande activiteiten:

  1. Regulier lessen Sport & Bewegen / Lichamelijke opvoeding.
  2. Aanbieden van sportclinics door derden (sportvereniging, fitnesscentra, particulieren, etc.)
  3. Aanbieden van MRT (motorische remedial teaching) in de onderbouw.
  4. Diverse sportactiviteiten tijdens de activiteitenweek.
  5. Participatie van het leergebied Sport & Bewegen tijdens de projectweken
  6. Aanbieden van SOLO (Sportoriëntatie Lichamelijke opvoeding) aan de leerlingen in het eindexamenjaar.
Direct naar