Een school met beroepsvoorbereidende opleidingen brengt de leerlingen in aanraking met de praktijk: in het derde en vierde leerjaar gaan de leerlingen stage lopen in het bedrijfsleven. Stage is een belangrijk onderdeel van een opleiding dat niet op zichzelf staat. Er is iets aan vooraf gegaan en er komt een vervolg op. Theorie en praktijk vullen elkaar aan. De leerling kan al die dingen die op school geleerd en geoefend zijn nu “in het echt” gaan uitproberen. De opleiding kan niet zonder stage, niet alleen omdat de leerling tijdens de stage beter ontdekt waarmee hij / zij bezig is, maar ook omdat op school nu eenmaal niet alles kan worden geleerd.

Stage is niet hetzelfde als werken. Bij een stage horen opdrachten, begeleiding door docenten en een beoordeling. In een stageboek zijn al die dingen beschreven die van belang zijn voor leerling, bedrijf en school. Al is een leerling tijdens de stage niet op school aanwezig, de stagiaire blijft een leerling van de school en de school blijft verantwoordelijk. Zo kan de school ook helpen als er iets verkeerd gaat. Door een stage is de leerling in staat zich te oriënteren op een eventuele toekomstige werkkring. Stage is dus een wezenlijk onderdeel van de opleiding. Naast reguliere stages bieden wij ook de mogelijkheid voor leerlingen van de Basisberoepsgerichte Leerweg om middels een leer-werktraject hun diploma te halen.

Direct naar