Een toelatingscommissie beoordeelt de aangemelde leerlingen op basis van het door de basisschool aangeleverde dossier. Tijdens het verloop van de procedure is er in twijfelgevallen nog regelmatig aanvullend contact met de basisschool en de ouders van de aangemelde leerling, om te bereiken dat de leerling op het juiste onderwijsniveau wordt geplaatst.

Algemene uitgangspunten:

 • Startpunt is het advies van de basisschool (onderbouwd met gegevens uit het LVS).
 • In aanvulling op het advies van de basisschool kan de uitslag van de Cito-eindtoets nog een rol spelen.
 • Bij niet complete aangeleverde dossiers zal vertraging van het aanname-proces optreden.

Voor vragen m.b.t. de Centrale Intake kunt u bij de voorzitter van de commissie van toelating terecht.

dhr. H. Lenoire
hmm.lenoire@bcpl.nl

Toelating tot Brugklas VMBO Basisberoepsgerichte Leerweg

Een leerling is toegelaten tot de brugklas BBL als hij / zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. het advies van de basisschool luidt VMBO basisberoepsgerichte leerweg
 2. de cito-score is 526 of lager (indicatie)

Toelating tot Brugklas VMBO Kaderberoepsgerichte Leerweg

Een leerling is toegelaten tot de brugklas KBL als hij / zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. het advies van de basisschool luidt VMBO kaderberoepsgerichte leerweg
 2. de cito-score 527 is of hoger (indicatie)

Toelating tot Brugklas VMBO TL-PLUS

Een leerling is toegelaten tot de brugklas TL-PLUS als hij / zij voldoet aan de volgende voorwaarden:

 1. het advies van de basisschool luidt VMBO-TL of VMBO-GL
 2. de cito-standaardscore is 533 of hoger (indicatie)

 

Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)

Een leerling komt in aanmerking voor een LWOO-indicatie na het doorlopen van de volgende procedure:

 1. De basisschool of de school voor speciaal onderwijs geeft aan wie in aanmerking komt voor LWOO.
 2. De leerlingen worden getest door een onafhankelijk bureau.
 3. Van al deze leerlingen wordt door de toeleverende school bovendien een uitgebreider onderwijskundig rapport aangeleverd.
 4. Hierna wordt deze leerling aangemeld bij de regionale verwijzingscommissie (RVC), die beslist over het al dan niet toewijzen van extra middelen voor deze leerlingen.

Schematisch Overzicht Toelatingsbeleid

Schermafbeelding 2016-01-21 om 13.25.39

Direct naar