Dyslexie

Heeft u vragen of problemen, neemt u dan contact op via kj.damoiseaux-logister@bcpl.nl

Voor de systeemeisen voor een laptop voor gebruik van Kurzweil, klikt u hier

Onze dyslexieaanpak

 

  • Leerlingen ontvangen een pasje met daarop de mededeling dyslexie
  • In Som wordt voor alle docenten vermeld dat de leerling dyslexie heeft en hiervoor ook een verklaring heeft
  • Tijdens gesprekjes met de leerlingen, geven de leerlingen zelf aan van welk hulpmiddel ze gebruik willen maken
  • Leerlingen hebben de keuze om met Kurzweil te werken. Wanneer een leerling kiest om dit programma te gebruiken, dan zal de leerling zelf voor een laptop moeten zorgen. Herle zal zorg dragen voor de installatie van Kurzweil, de aanschaf van de digitale boeken en zal samen met de leerlingen de digitale boeken activeren
  • De leerling krijgt in het begin van het schooljaar uitleg over het programma Kurzweil en gaat daarna zelf aan de slag
  • Wanneer er vragen zijn of problemen met het programma, kan de leerling tijdens de inloopspreekuren (openingstijden staan vermeld op de deur van lokaal 17 a) binnen lopen en vragen stellen. Er wordt naar een passende oplossing gezocht. Bij dringende vragen neem contact op met: kj.damoiseaux-logister@bcpl.nl
  • Tijdens de toetsweken werken de dyslectische leerlingen in een apart lokaal zodat de extra tijd gegarandeerd wordt
  • Er wordt jaarlijks een ouderbijeenkomst georganiseerd waarin de didactische begeleiding op de locatie Herle nader zal worden toegelicht. Ook zal het programma Kurzweil in vogelvlucht uitgelegd worden.