Afmelden/ ziekmelden

Ziekmelden en afwezigheid doorgeven in verband met bijvoorbeeld orthodontist etc. kan op twee manieren:
A: U geeft dit telefonisch of per mail door via 045 547 3500/ afwezig.holz@bcpl.nl. Vergeet bij de mail niet om duidelijk naam en klas van uw kind te vermelden. De receptie van onze locatie is telefonisch bereikbaar tussen 07.45u en 13.00u.

B: U gebruikt de ‘groene kaart’. Deze vindt u hier onder. U kunt uw zoon/dochter ook een exemplaar laten halen bij de receptie op school. Wij controleren op juistheid.

Groene kaart

Verzuim en verlofbriefje Holz