Olrik Müller & Rob Riedl     Ondernemend onderwijs

Olrik Müller is algemeen directeur van het KFW-Team Duitsland. Een groothandel van precisiewerktuigen in de metaalindustrie, die daarnaast voor technische dienstverlening, kwaliteitsbewaking, advies bij investeringen – productiviteit en logistieke systemen zorgt.

Rob Riedl is sectordirecteur Onderwijs van het Beroepscollege Parkstad Limburg locatie Holz, Kerkrade. Er wordt op zijn school breed VMBO-onderwijs aangeboden in de basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg en de theoretische+ leerweg. Een kleinschalige school waar veel aandacht is voor het individuele kind en zijn of haar talenten. Samen ontwikkelden zij, met partners, een grenzeloos en ondernemend onderwijsplan.

Ze vertellen u er graag wat meer over.

Er zijn maar een paar enthousiastelingen nodig die een visie delen!

“We kennen elkaar via het project ‘Kein Abschluss ohne Anschluss’. Nadat we tien minuten met elkaar in gesprek waren, besloten we het niet bij praten over grenzeloos ondernemen te laten, maar het meteen te doen. Het KFW-Team van Olrik is werkzaam in zowel Nederland als Duitsland en heeft om die reden personeel nodig aan beide zijden van de grens. Daarmee kwam de vraag, hoe kan ik personeel over de grens aan het werk krijgen, al snel naar boven. Ons idee was om al heel vroeg te beginnen met scholieren tussen de veertien en zestien jaar oud. Wat hebben die voor vaardigheden en zouden die volgens het Duitse schoolsysteem kunnen leren? Uiteraard liepen we meteen tegen de verschillen binnen onze systemen en culturen aan. Het Nederlands systeem is meer theoretisch gericht en het Duitse meer praktisch. Voor leerlingen voor wie juist dat praktische beter werkt, een uitkomst. We gingen op zoek naar verdere partners in ons plan en vonden die in het Berufskolleg Herzogenrath en verschillende ondernemers. De vierdejaars leerlingen van de school van Rob oriënteren zich middels een korte stage op wat ze later zouden willen doen. In deze regio een prachtige mogelijkheid om dat over de grens te doen. De studenten van het Berufskolleg lopen een langere periode stage binnen een bedrijf en doen dit duaal, met andere woorden leren en werken gecombineerd. Die studenten liepen onder andere stage bij het bedrijf van Olrik. Voor de oriëntatie kwamen de studenten en collega’s van Olrik naar het Beroepscollege van Rob. Ze gaven een presentatie, waarna de leerlingen met elkaar in gesprek gingen. Hierop volgde een twee weken durende stage, waarbij de leerlingen met de studenten meeliepen in zowel werk als school.
We doen dit traject inmiddels voor het vierde jaar en reeds dertig leerlingen hebben eraan deelgenomen. Het grote voordeel is dat een oriëntatie stage op deze manier voor de bedrijven niet veel tijd vraagt. Daarnaast is het voor de leerlingen en de studenten ook op sociaal vlak een enorme ervaring. De studenten brengen ‘hun’ vak over op jongere leerlingen. Wat is de essentie en wat vind ik er nu zo leuk aan? Alleen dat te formuleren is al mooi om te zien. Ons doel is dat iemand die als vierdejaars leerling bij het Beroepscollege de korte stage volgt, bij interesse overstapt naar een Duitse opleiding. Na voltooiing van die studie krijgen ze binnen het desbetreffende bedrijf een vervolgopleiding aangeboden, ook weer duaal. Er zijn reeds drie leerlingen doorgestroomd en een leerling gaat instromen bij het bedrijf van Olrik. Ons eerste echte succesverhaal, waar we natuurlijk heel trots op zijn. Een carrière die over de grens verder wordt ingevuld. De grens zit bij mensen in het hoofd en vaak vooral bij de ouders. Wij proberen daar verandering in te brengen. De arbeidsmarkt wacht op praktische ‘handjes’ en die zouden aan beide zijden van de grens veel meer gewaardeerd moeten worden. We zijn een klein concreet grenzeloos voorbeeld en een kans voor de studenten, economie en de Euregio! Een voorbeeld dat door nog meer partijen opgepakt zou moeten worden. Er zijn maar een paar enthousiastelingen nodig die een visie delen!”

Direct naar