Op 20 september 2019 wordt tijdens de grote pauze op het Beroepscollege Holz, het startsein gegeven voor een unieke samenwerking in Kerkrade. Het jeugd- en jongerenwerk van Impuls en BcPL Holz slaan de handen ineen, om als verlengstuk van elkaar, activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de behoeften van de leerlingen van het VMBO en in de wijk. Deze activiteiten zullen in het teken staan van verschillende thema’s zoals seksualiteit, gezondheid, passie- en talentontwikkeling, goed burgerschap, sport en kunst en cultuur. Bij de organisatie van alle activiteiten zullen de leerlingen van locatie Holz actief betrokken worden en zullen de activiteiten zowel op school, alsook in de buurthuizen in Kerkrade worden aangeboden. Om deze samenwerking te vieren, organiseren jongerenwerkers van Impuls en het personeel van BcPL Holz een bbq op het schoolplein van de Holz tijdens de grote pauze. Leerlingen ontvangen vrijdagochtend een consumptiebon, waarmee ze in de grote pauze gratis een broodje frikadel kunnen halen. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten, samen te eten en te lachen en met elkaar in gesprek te gaan. Een startsein voor een geweldige samenwerking!
Direct naar