Beste ouder/verzorger,

Hierbij enige informatie met betrekking tot de Goethe examens. Wellicht heeft u er al iets over gehoord van uw zoon/dochter.
Voor de eerste groep leerlingen zal het mondeling op woensdag 11 april plaatsvinden. Het betreft 73 leerlingen die het A1 examen zullen doen. Over de datum voor de tweede groep zijn wij nog met het Goethe instituut in overleg. De leerlingen kunnen zich hiermee onderscheiden op de arbeidsmarkt, zeker in deze regio. Een mooi certificaat voor hun portfolio!
Donderdag 12 april zullen de kandidaten getest worden in luisteren, lezen en schrijven om 8.40u in de aula. De schriftelijke examens zullen ongeveer twee uur duren. De rest van de dag volgen de leerlingen het normale lesrooster.
Wij wensen alle kandidaten veel succes!
Met vriendelijke groet, mevrouw Humblet

 

Format-planning-Holz-Teilnehmer-0.2
Direct naar