Kerkrade, 27 januari 2020

Betreft: staking donderdag 30 en vrijdag 31 januari 2020

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

Aanstaande donderdag en vrijdag wordt er gestaakt in onderwijsland. Bij ons op school zullen er op donderdag gewoon lessen zijn. Een aantal collega’s heeft aangegeven te gaan staken. Deze afwezigheid wordt intern via het dagrooster opgelost.

Vrijdag 31 januari was al een vrije dag vanwege een studiedag. Dit blijft gewoon gehandhaafd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ralph Cobben

Teamleider BCPL locatie Holz

Direct naar