Onlangs vond op de locatie Holz een bijzondere ontmoeting plaats waarbij ouders/verzorgers,  schooldirectie en personeel samen het resultaat evalueerden van het Tevredenheidsonderzoek schooljaar 2018/2019. Het werd een interactieve en waardevolle avond.

Na een warm welkom door de sectordirecteur Rob Riedl, inclusief koffie en Limburgse vlaai, werd de groep enthousiaste aanwezigen meteen aan het werk gezet. Met behulp van post-its werd er door iedereen een top 3 gemaakt van dingen die men belangrijk vindt tijdens de schoolcarrière van hun kind. Opvallend was dat alle genoemde dingen te herleiden waren tot de drie belangrijkste waarden van onze school:Veiligheid

  1. Veiligheid
  2. Plezier op school
  3. Fatsoen.

Het was goed om te zien dat we hierin de juiste weg zijn ingeslagen.

Tijdens de tweede ronde werd het eindverslag van het Tevredenheidsonderzoek in kleine groepjes uitvoerig bestudeerd. Opvallend was het lage percentage respondenten, die de enquête hebben ingevuld voor dit tevredenheidsonderzoek. Naar de reden hiervoor kunnen we helaas alleen maar gissen. Op de resultaten met een gouden randje, zoals bijvoorbeeld het contact met de mentor en het open schoolklimaat, zijn we erg trots. Maar er is ook nog flink wat werk aan de winkel! Scoorden we in 2018/2019 nog hoog op de communicatie en de bereikbaarheid van de school, in het huidige schooljaar wordt dit helaas niet zo ervaren en wordt er door de ouderklankbordgroep op korte termijn wel een inhaalslag verwacht van de school.

Dit was een goed uitgangspunt voor onze derde ronde. Samen hebben we gekeken hoe we het speerpunt ‘Communicatie en bereikbaarheid’ konden vereeuwigen op onze ‘Aanmoedigingsmuur’. Er werd samen constructief gezocht naar mogelijke oplossingen om dit probleem in de toekomst te voorkomen.  Omdat de receptie op dit moment maar tot 13.00 uur bemand wordt, heeft Rob Riedl in ieder geval al toegezegd om een zogenaamd ‘spoednummer’ voor de locatie Holz in het leven te roepen, waardoor de school bij zeer dringende zaken in de toekomst ook ’s middags bereikbaar wordt.

Hieronder in het kort een overzicht van de overige adviezen van de ouderklankbordgroep:

  1. Leg bij communicatie in het algemeen de prioriteit bij feedback en terugkoppeling.
  2. De communicatie met de mentor wordt als zeer positief ervaren. Ga vooral zo door.
  3. Overlaad ouders niet met mails. Stuur ouders specifieke informatie per leerjaar.
  4. Blijf evalueren binnen het team. Vraag jullie af ‘Zijn we wel goed bezig?’ en durf aanpassingen te doen als zaken niet goed lopen.
  5. Probeer leerlingen meer te betrekken. Zoek naar verbinding!

Hier liggen onze kansen op verbetering. We zetten met het hele team de schouders eronder en wezullen tijdens de volgende ouderklankbordavond onze vorderingen terugkoppelen.

Tot slot heeft iedereen een persoonlijke boodschap voor zijn/haar kind  geschreven op een ‘Ik wil effen zeggen dat ik trots op je ben-kaartje’. Deze post werd de volgende dag tijdens de les bezorgd en overhandigd aan de betreffende leerlingen en zorgde bij hen voor twinkelende oogjes en rode wangetjes.

Wij willen graag iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om naar deze eerste ouderklankbordavond te komen. We waarderen jullie inzet en bijdrage enorm!

Direct naar