Doorstroomrichtlijnen & Overgangsnormen 2019/2020

Normen van overgang en doorstroming   

Normen geven aan of de leerling voldoet aan de eisen die nodig zijn om door te stromen naar een volgend leerjaar. Daarnaast geven de cijfers een beeld van de prestaties van de leerling in alle vakken. Ze hebben een evaluerende en prognostische waarde.     
Om bevorderd te worden moet de leerling voldoen aan de geldende normen voor zijn leerjaar. Haalt hij deze norm niet, dan kan hij onderwerp van bespreking zijn in de overgangsvergadering, waarbij de vakdocenten met de verantwoordelijke teamleider de resultaten bespreken en een beslissing nemen. Hierbij wordt vooral gekeken naar de prognostische waarde van de rapportcijfers, het belang van de leerling en de schoolorganisatorische mogelijkheden.

 

Normen van overgang en doorstroming 2019-2020 volgen in de loop van het schooljaar
Direct naar