Ons Team

Ons team

Managementteam

T.Wijnants

Sectordirecteur, a.i.
agw.wijnants@bcpl.nl

Decanen

G. Timmermans

Teamleiders

R. Hofkamp

Teamleider bovenbouw / docent biologie
rfm.hofkamp@bcpl.nl

R. Cobben

Teamleider onderbouw / docent wiskunde
rje.cobben@bcpl.nl

Mentoren

A. van den Bosch

Mentor H2C / docente sport en bewegen
aajc.bosch@bcpl.nl

A. van den Broek

Mentor HTL3 / docent Nederlands /  taalspecialist / voorzitter MR / lid GMR / lid raad van advies
a.broek@bcpl.nl

A. Curfs

Mentor H1C / docente kunst en cultuur, techniek / werkgroep LOB / schoolcontactpersoon basisonderwijs / coördinator kunst en cultuur / schoolwide positive behavior support
aah.curfs@bcpl.nl

M. Elemans

Mentor HTL4 / docente toerisme / schoolwide positive behavior support
aml.elemans@bcpl.nl

I. Folkers

Mentor HK4Z / docente biologie / opleidingsondersteunings docent
ecm.folkers@bcpl.nl

J. Janssen

Mentor H1C / docent Engels / begeleider nieuwe docenten
jgm.janssen@bcpl.nl

Y. Kessels

mentor HK3Z / docente zorg en welzijn / vakmanschapsroute
y.kessels-dassen@bcpl.nl

R. Küpper

Mentor HB4D / docent sport en bewegen / lichamelijke opvoeding / examensecretariaat / arbocoördinator /coördinator vertraagde weken / stagecoördinator
rdja.kupper@bcpl.nl

M. v. Gemert

Mentor HBK3D / docent economie / i-coach / kwaliteitszorg
mjp.gemert@bcpl.nl

N. Uiterwijk

Mentor HB4Z / docente Nederlands / schoolwide positive behavior support / PR / verkeerseducatie
ngw.uiterwijk@bcpl.nl

C. Steijns

Mentor H2B / docente Nederlands / schoolcontactpersoon basisonderwijs / dyslexie
chg.steijns@bcpl.nl

M. Welzen

Mentor H1A / docente Duits / dyslexie
cfm.welzen@bcpl.nl

M. Wolfs

Mentor H1A / docente geschiedenis / schoolwide positive behavior support
m.wolfs@bcpl.nl

Docenten

E. Beckers

Docente zorg en welzijn
ema.beckers-weustenraad@bcpl.nl

H. Collet

Docent / examensecretariaat
hjm.collet@bcpl.nl

M. Driessen

Docente zorg en welzijn
pam.driessen@bcpl.nl

J. Haan

Docent Nederlands / begeleider nieuwe docenten
jhmc.haan@bcpl.nl

A. Humblet

Docente Duits / Goethe project / secretaris MR
jjim.humblet@bcpl.nl

K. Janssen

Docente zorg en welzijn
kmp.janssen@bcpl.nl

A. Palmen

Docente dienstverlening en producten / werkgroep LOB / stagecoördinator / internationalisering
alm.palmen-ploum@bcpl.nl

J. Sijben

Docent Engels / PR / schoolwide positive behavior support
JCH.Sijben@bcpl.nl

L. Jacobs

docent kunst en cultuur
lpa.jacobs@bcpl.nl

P. Adriaans

Docent muziek
ppd.adriaans@bcpl.nl

Onderwijs Ondersteunend Personeel

C. Berendse

Pedagogisch medewerker
c.berendse@bcpl.nl

W. Bodelier

Administratief medewerker receptie
wjg.bodelier@bcpl.nl

P. Cleiren

Beleidsondersteunende medewerker financiën
p.cleiren-thomann@bcpl.nl

H. Cornips

Administratief medewerkster financiën
hpl.cornips-paffen@bcpl.nl

R. Dautzenberg

Onderwijsassistent leerplein
rpp.dautzenberg@bcpl.nl

K. Graupner

Administratief medewerken financiën
kw.graupner@bcpl.nl

W. Haan

Conciérge
fmw.haan@bcpl.nl

M. Haan

Toezichthouder / opvang leerlingen
mn.haan-deckers@bcpl.nl

B. Houben

Ondersteuningscoördinator
baf.houben-horck@bcpl.nl

T. Janssen

onderwijsassistente leerplein
tcc.janssen@bcpl.nl

T.v.Ketel

Administratief medewerkster leerlingzaken
nm.ketel@bcpl.nl

H. Lenoire

Ondersteuningscoördinator / coördinator gezonde school / vertrouwenspersoon / anti- pestcoördinator
hmm.lenoire@bcpl.nl

G. Monsewije

N. Scholl

M. Keijdener

F. Somers

roosterplanner
fma.somers@bcpl.nl

M. Starmans

Administratief medewerkster receptie
amh.starmans-kockelkorn@bcpl.nl

H. Theunis

H. Wieland

Onderwijsassistent zorg en welzijn / techniek
hwh.wieland@bcpl.nl