Dyslexie en dyscalculie

Op het Beroepscollege Parkstad Limburg locatie HOLZ willen we al onze leerlingen de mogelijkheid bieden het beste uit zichzelf te halen. Ieder kind en elke vorm van dyslexie kan immers verschillen. Kinderen met dyslexie zijn daarom gebaat bij hulp op maat. In het onderstaand document kunt u het dyslexiebeleid van onze school lezen. Tevens is hierna het dyscalculie protocol van onze school te vinden.

Mocht u vragen hebben n.a.v. bovenstaande informatie kunt u contact opnemen met:

dhr. H.M.M. Lenoire
Coördinator Dyslexie/Dyscalculie
locatie HOLZ

protocol-dyscalculie-Holz-2017

Dyslexie-Site-BCPL-2015

Direct naar