Bibliotheekproject

Bibliotheekproject Beroepscollege locatie Holz: Leerlingen lezen zich omhoog

In samenwerking met  Bibliotheek Kerkrade is  een leespilot met 20 vmbo-basisleerlingen van de klassen 1 en 2 Basis  van het Beroepscollege locatie Holz  gestart.  Gedurende een achttal bijeenkomsten  ondernemen de leerlingen verschillende activiteiten bij de bibliotheek. Ze worden wegwijs gemaakt in de bibliotheek, ze gaan zelfstandig lezen, worden voorgelezen en maken creatieve opdrachten met de computer. Daarnaast houden zij zich bezig met mindfulness, gaan een zelfgekozen boek presenteren   en praten over verschillende fictie-onderdelen. Gabriele Gellings (staf PR en Educatie) en Hélène Gooren (medewerker informatie, lezen jeugd en laaggeletterdheid)  staan garant voor een professionele ondersteuning vanuit de bieb.

Aldo van den Broek, docent  Nederlands op het Beroepscollege locatie Holz, is enthousiast: ‘Doelstelling is de kinderen met literatuur in al haar facetten in aanraking te brengen. Door het onderdeel mindfulness wordt het concentratievermogen vergroot, waardoor stil lezen (weer) mogelijk wordt.’ Gabriele Gellings vult aan: ‘Met deze  leespilot willen wij laten zien, dat het mogelijk is, dat kinderen lezen (meer) gaan waarderen.  Leesvaardigheid  hebben ook de leerlingen van het beroepscollege hard nodig, wil je maatschappelijk kunnen functioneren moet je  vlot teksten  kunnen lezen. Dit lukt alleen als je regelmatig oefent.’

Bij  het verlaten van de basisschool heeft 25 % van de leerlingen een taalachterstand van 2,5 jaar. Veel vmbo-leerlingen hebben een taalvaardigheid die onder het gemiddelde ligt. Hun woordenschat is te beperkt om teksten goed te kunnen begrijpen. Vrij lezen en vrijetijdslezen zijn bewezen effectieve maatregelen om de taalvaardigheid te vergroten, zowel bij goede lezers als zwakke lezers. 15 minuten vrij lezen per dag kan 1000 nieuwe woorden per jaar opleveren.   Wie meer leest, scoort hoger op taal.

De pilot met deze leerlingen is nu halfweg, een volgend groepje staat  in de rij. De bijeenkomsten vinden iedere dinsdag van 11.15-13.15 uur plaats in de bibliotheek van Kerkrade, Einderstraat 21.

Menu

Direct naar