Motorische Remedial Teaching

De afgelopen weken zijn alle leerlingen van de brugklassen kader- en basis tijdens de sport & bewegingslessen getest. Dit middels een leerlingvolgsysteem dat ontwikkeld is om de bewegings- en spelontwikkeling van kinderen  t/m 16 jaar te kunnen observeren en registreren.

Door het kennen van het vaardigheidsniveau van kinderen, wordt het beter mogelijk om kinderen optimale kansen te bieden zich op het gebied van spelen en bewegen te ontwikkelen. Als een blijvende achterstand bij een kind zorgt dat het afhaakt bij het spelen en bewegen in de lessen bewegingsonderwijs, op het schoolplein en/of bij het buiten spelen, dan kan extra zorg uitkomst bieden.

Het ontwikkelingsniveau van het kind is – met behulp van de registratieformulieren die bij het leerlingvolgsysteem bewegen en spelen horen – in kaart gebracht.

De leerlingen hebben 8 testen gedaan: rollen-vangen-klimmen-stilstaan-balanceren-springen kracht-springen coördinatie. Daarna hebben er ook nog conditietesten plaatsgevonden. De uitkomsten zijn in de computer ingevoerd en zo zijn per leerling, de uitkomsten in kaart gebracht.

Binnenkort zullen leerlingen met achterstanden extra aandacht krijgen tijdens het verrijking uur MRT. Ouders kunnen uiteraard, indien gewenst, de resultaten inzien.

Verder is ook bij iedere leerling het BMI uitgerekend, zodat we extra aandacht kunnen geven aan kinderen met overgewicht.

Menu

Direct naar