PTA’s

Zie voor de PTA programma’s en examenreglement onderstaande downloads.
 

PTA’s & examenregels

Schoolexamenboekje - Reglement commissie bezwaren en beroep eindexamenaangelegenheden - Examenreglement- Examenvakken
Mutatie DP 21-23
Mutatie Nederlands 22-24

Doorstroomrichtlijnen en bevorderingsnormen