PTA’s

Zie voor de PTA programma’s en examenreglement onderstaande downloads.
 

PTA’s & examenregels

Schoolexamenboekje - Reglement commissie bezwaren en beroep eindexamenaangelegenheden - Examenreglement- Examenvakken
PTA BASIS leerjaar 3 en 4
PTA KADER leerjaar 3 en 4
PTA GT leerjaar 3 en 4
Gewijzigde PTA's cohort 2020-2022

Doorstroomrichtlijnen en bevorderingsnormen