PTO

Het PTO is het ‘Programma van Toetsing voor de Onderbouw’. Het is een super handig overzicht met alle toetsen die je kind dit schooljaar moet maken. Ieder vak heeft een plek in zo’n PTO. Daar staat voor iedere toets:

  • De stof van de toets (waar gaat de toets over)
  • De vorm van de toets (schriftelijk, mondeling, werkstuk)
  • Weging van de toets (hoeveel keer telt het cijfer mee bij de eindbeoordeling?)
  • Het moment waarop de toets wordt afgenomen;
  • De lengte van de toets (hoeveel tijd heb je om hem te maken?)

 

Doorstroomrichtlijnen en bevorderingsnormen