School Ondersteuningsprofiel (SOP)

School Ondersteuningsprofiel (SOP)

In het SOP is te vinden welke basisondersteuning onze school aanbiedt. 

School Ondersteuningsprofiel (SOP)

In het school ondersteuningsprofiel staat de basisondersteuning vermeld.

School Ondersteuningsprofiel (SOP)