Vertraagde week

Doel vertraagde week: Leerlingen krijgen de kans om op een zelfstandige manier te werken.

Zelfstandig werken

Leerlingen krijgen de kans om zelfstandig te werken aan:

 • Inhaaltoetsen
 • Extra opdrachten. Verdiepende opdrachten. ( differentiatie)
 • LOB-opdrachten. Leerjaar 1 tot en met 4: opbouw LOB dossier.
 • Verwerken pitstopgesprek in verslag en PowerPoint.
 • Werken in levelgroepen;
 1. Kunnen niet zelfstandig werken en plannen. Worden hierin vast begeleid.
 2. Kunnen redelijk zelfstandig werken: moeten wel begeleid worden. Leerlingen mogen wel buiten les werken. Wel terugkoppeling
 3. leerlingen kunnen zelfstandig werken en plannen. Terugkoppeling eind van de week.

Tijdens deze week staat de pitstop centraal: de leerling bereidt zich voor op een gesprek met de mentor/coach. Het pitstopgesprek volgt en daarna verwerkt de leerling het gesprek digitaal met een presentatie ( Powerpoint ect.) Deze presentatie wordt tijdens een leerling-oudergesprek gepresenteerd door de leerling aan zijn/haar ouders.

Pitstop: de leerling vertelt over:

 • zijn/haar kwaliteiten/talenten/ambities. (misschien wel handig richting keuze MBO) 
 • Zijn positieve ervaringen op school: ook over resultaten/gedrag/werkhouding/omgang met medeleerlingen en docenten.
 • Over: wat gaat er minder goed op school.
 • Welke competenties/kwaliteiten: waar aan gaat hij/zij werken
  (bijvoorbeeld; omgaan met afspraken, verantwoordelijkheid)
 • Hierover worden afspraken gemaakt.

Andere thema’s die aan bod komen in deze weken:

 • Snuffelstage bij bedrijven ihkv LOB.
 • Speeddaten: bedrijven de school in halen.
 • Overgang BO-VO : basisschool samen met brugklas aan thema’s werken.
 • Workshops in diverse leergebieden. De leerlingen gaan op weg om hun passie/talent te ontdekken/ te ontplooien.